as-Saqqâf är en äkta Djahmî

Bara för att den ädle Shaykh Ibn Bâz stödde dogmen om Allâhs resning över tronen och tillät frågan om var Allâh är i sin kommentar till ”Fath-ul-Bârî”1, beskrev as-Saqqâf honom på följande sätt:

”Kommentatorns ord däri är helt värdelösa. Han kan inte Tawhîd. Han borde skämmas för att ha kallat människorna till dogmen att Allâh är ovanför himlen och ångra sig.”

I helhet är den här mannen en äkta Djahmî. Han negerar egenskapernas betydelser via förvrängning och förnekelse, vilket han bland annat har gjort med verserna om resningen. Han negerar autentiska hadîther om Allâhs egenskaper och hävdar att de är svaga och motsäger på så sätt de lärda inom Hadîth och kritik och beröm. Det har han bland annat gjort med den här hadîthen och många andra. Likaså försvagar han hadîthen:

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden.”

och ljuger om vissa imamer när han nämner dess källor och dom. Därjämte försvagar han hadîtherna om Allâhs händer, grepp, fingrar, skratt och andra egenskaper. Förhoppningsvis skall några av våra bröder blotta hans okunnighet, villfarelse och enögdhet och skona muslimerna från hans ondska.

11/188.