as-San´ânî var Sunnî och Muhaddith

Fråga: Anses man försvara de lärdas heder om man fördömer den som associerar Imâm as-San´ânî med Zaydiyyah?

Svar: Ja. Han var ingen Zaydî. Han var Sunnî och Muhaddith.