as-Sa´dîs boktips

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

”Studenterna läste stora böcker såsom Ibn Djarîrs och Ibn Kathîrs respektive historieböcker och Qur’ân-tolkningar och var fokuserade på böcker och utslag, framför allt de dogmatiska, skrivna av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, hans elev Ibn-ul-Qayyim och kallets imamer.”

Shaykh Bakr talar om studierna i hans trakter och inte överlag. Böckerna som han pekar på kan ha sina motsvarigheter på andra platser.

Att studenterna var fokuserade på böcker skrivna av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans elev Ibn-ul-Qayyim är korrekt. Senare generationer var i princip det. Vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) brukade uppmana oss att läsa deras böcker, ty de innehåller analyser, dokumentationer och regler som andra saknar. Vi kunde verkligen känna att deras böcker kommer från hjärtat. Således har de stark inverkan på trons stigning.

Som exempel angav han också Ibn Djarîrs och Ibn Kathîrs respektive historieböcker. Visserligen går det bra att referera till dem, men de är för stora för att läsa och kan ta mycket av läsarens tid.

Kallets imamer åsyftar Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, hans avkomma och hans elever.