as-Sâbûnîs vittnesbörd om Allâhs resning över tronen

Detta är hans uppmaning som jag fann i Damaskus i samband med vallfärden.

“Detta är vad Abû ´Uthmân bin ´Abdir-Rahmân bin Ismâ´îl as-Sâbûnî uppmanar till…

Jag uppmanar till tron på och vittnar själv att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är upprest över himlen, vilket Han klargjorde i Sin skrift när Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”1

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”2

Det nämns i flera verser. Även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde det.

Hans resning över tronen skall inte föreställas. Inte heller skall någon försöka bekräfta dess beskaffenhet via egna handlingar, förståelse och idéer. Vi känner nämligen inte till vår Herres egenskapers beskaffenhet. Mâlik bin Anas (radhiya Allâhu ´anh), som var sin tids ledare för muslimerna, sade när han blev frågad om resningens beskaffenhet:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den. Jag tror att du är en kättare. Ta ut honom ur moskén.”

17:54

225:59