Arvingarna bland kvinnorna

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: al-Fawâ’id al-Djaliyyah fîl-Mabâhith al-Fardhiyyah, sid. 14-15
Dâr-ul-Mughnî, 1421/2000
publicerad
29.10.2006

De kvinnor som ärver är elva
stycken:

1.    
Dottern

2.    
Sonens dotter, hur långt ner i släktledet hennes fader än är

3.    
Modern

4.    
Mormodern

5.    
Farmodern

6.    
Farmodern från faderns fader

7.    
Syster

8.    
Syster från faderns sida

9.    
Systern från moderns sida

10. Makan

11. Frigöraren