Arvet från en förbjuden egendom

Fråga: I en föreläsning sade att ni att egendomen som tjänas på ett förbjudet sätt är endast förbjuden för personen som har tjänat ihop den. Kan ni klargöra den principen?

Svar: Det är min åsikt i sakfrågan: egendomen som tjänas på ett förbjudet sätt är endast förbjuden för personen som har tjänat ihop den. Ta ränta som exempel. Om en person som handlar med ränta dör, blir hans arv lovligt för hans arvingar. Men egendomen som kommer från något som är förbjudet i sig, som sprit till exempel, är både förbjuden för arvlåtaren och arvingen. Detsamma gäller egendomen vars förbud kvarstår, som stöldgods. Det är inte tillåtet för arvingarna att behålla ärvt stöldgods om vi vet vem ägaren är.