Arrangerade kondoleansbesök i moské

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: Vad är domen för att män och kvinnor sitter i moskén för att ta emot kondoleanser?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att sitta eller ta ledigt från jobb för att ta emot kondoleanser. Allt sådant är falskt och otillåtet. Om du träffar den olycksdrabbade på begravningsplatsen, på vägen, i moskén eller någon annanstans, kondolerar du honom utan att några möten, måltider och annat arrangeras.