Armén som lyfte på händerna i bönen

De som säger att man inte skall lyfta på händerna i bönen säger att bönens handlingar är logiska. Den stående positionen är i Herrens (djalla djalâluh) tjänst. Rukû´ är en ödmjukhet inför Hans makt. Sudjûd är det än mer. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”En tjänare är närmast sin Herre när han är i Sudjûd.”

Då är tjänaren som ödmjukast och mest förödmjukad.

Vad är meningen med att ta upp händerna? Vad finns det för ödmjukhet och underkastelse i det? Så mycket en sådan person påminner om en som vill flyga. En sådan handling är mer föraktfull än rekommenderad.

De som säger att man skall lyfta på händerna i bönen säger att de första har inga starka argument för det de säger och att deras åsikt är baserad på svaga, fattiga, konstiga och långsökta argument. Förbered er nu på att få träffa något som ni inte kan bemöta med bevis. Dess arméer förlorar inte och dess fanor faller inte. Om det jagar, hinner det ikapp bytet. Om det jagas, kommer det undan. Den som söker hjälp via det, får hjälp. Den som krigar mot det, besegras. Längst fram i armén står:

1 – Abû Bakr as-Siddîq

2 – ´Umar bin al-Khattâb

3 – ´Uthmân bin ´Affân

4 – ´Alî bin Abî Talib

5 – Talhah bin ´Ubaydillâh

6 – az-Zubayr bin al-´Awâm

7 – Sa´d bin Abî Waqqâs

8 – Sa´îd bin Zayd

9 – ´Abdur-Rahmân bin ´Awf

10 – Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh

11 – ´Abdullâh bin ´Umar

12 – Mu´âdh bin Djabal

13 – Zayd bin Thâbit

14 – Ubayy bin Ka´b

15 – Abû Mûsâ al-Ash´arî

16 – ´Abdullâh bin ´Abbâs

17 – al-Hasan bin ´Alî bin Abî Tâlib

18 – Salmân al-Fârisî

19 – Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî

20 – Abû Sa´îd al-Khudrî

21 – Abû Qatâdah al-Ansârî

22 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs

23 – ´Uqbah bin ´Âmir

24 – Buraydah al-Aslamî

25 – Abû Hurayrah

26 – ´Ammâr bin Yâsir

27 – Abû Umâmah

28 – Wâ’il bin Hudjr

29 – Abû Humayd as-Sâ´idî

30 – Abû Usayd as-Sâ´idî

31 – Muhammad bin Maslamah

32 – Anas bin Mâlik

33 – Djâbir bin ´Abdillâh

34 – Ziyâd bin al-Hârith as-Sadâ’î

35 – En beduin bland följeslagarna

36 – ´Â’ishah

Må Allâh vara nöjd med dem alla. Deras rapporteringar är antingen från dem själva eller också från profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Låt oss först nämna det som är från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och därefter det som är från följeslagarna.