Armé tvingar männen att raka sig

Publicerad: 2010-06-24
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.box.net/shared/leojxenc2p

 

Fråga: Vad är domen för att raka skägget under en bestämd tid i fall man tjänstgör i ett land som tvingar soldaterna att raka sig? Är detta tillåtet?

Svar: Nej. Han skall inte lyda dem i det som innebär olydnad mot Allâh. Han skall låta skägget vara. Han får antingen vara i armén med skägg eller så låter han också bli att vara olydig mot Allâh.