Armband av eld

Författaren sade:

”Asmâ’ bint Yazîd sade: ”Jag och min moster gick in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi hade på oss guldarmband. Han sade till oss: ”Betalar ni allmosa på dem?” Vi sade: ”Nej.” Då sade han: ”Är ni inte rädda att Allâh ger er armband av eld? Betala allmosa på dem.”

al-Haythamî sade:

”Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja.”

Den är inte alls god. Dess berättarkedja i ”al-Musnad” (6/461) lyder på följande sätt: ´Alî bin ´Âsim berättade för oss, från ´Abdullâh bin ´Uthmân bin Khuthaym, från Shahr bin Hawshab, från henne.

Denna berättarkedja är svag på grund av Shahr, som redan har behandlats. Ibn Hadjar sade om ´Alî bin ´Âsim:

”Trovärdig, men förfelar och vidhåller.”

Han förfelade bland annat i denna hadîth när han tog med allmosan. Ahmad har även rapporterat hadîthen via honom och Shahr utan det tillägget1. Hadîthen handlar alltså om att det är förbjudet för kvinnor att ha på sig guldarmband, inte att de är ålagda att betala allmosa på dem, så tänk på det!

Det förbudet har många intygande bevis. Jag har samlat ihop dem i ett separat kapitel och därmed rättat mig efter vissa Salaf som förbjöd cirkelformat guld för kvinnor.

16/453, 454, 455, 459 och 460.