Armbågar på marken i Sudjûd

Fråga: Vad är domen för att placera armbågarna på marken i Sudjûd?

Svar: Det är föraktfullt och olämpligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När du går ned i Sudjûd ska du lägga ned dina handflator och lyfta upp dina armbågar.”1

Han förmenade den bedjande att lägga ned underarmarna som ett rovdjur. Det är alltså Sunnah, för både män och kvinnor, att lyfta upp armbågarna och lägga ned handflatorna i samband med Sudjûd, oavsett om bönen är frivillig eller obligatorisk.

1Muslim (494) och Ahmad (18022).