Ärliga kallares kall

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 145-146

Denna metodik har Allâh föreskrivit i Sin skrift. Han behagas inte av att profeter, rättfärdiga eller lärde kallar på människorna på ett annat sätt. Denna metodik finner du i Nûhs kall, Ibrâhîms kall, Ya´qûbs kall, Shu´aybs kall, Sâlihs kall, ´Îsâs kall, Mûsâs kall och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kall. Alla hade en och samma utgångspunkt. Alla kallade till en särskild sak. De var inte oeniga i den saken, de avvek inte från den saken.

På samma sätt har varje reformator i detta samfund arbetat. Om han är en ärlig reformator, börjar han inte med att avvika från profeternas utgångspunkt. Det profeterna eftersträvade eftersträvar även han. Detta är det sanna kallet. Alla andra kall måste granskas och deras förespråkare får ångra sig inför Allâh för sina kall. De kan börja med att ångra sig för sitt kall och erkänna att de har farit vilse och förfelat. Detta kall kastar bort Tawhîd, det rentav bekrigar Tawhîd.

De vill kalla till Allâh?!?! Hur ska du kalla till Allâh när du bekrigar Tawhîd, lockar från Tawhîd, säger att kall till Tawhîd splittrar och sår denna ondska bland människor? Vad är det för kall?