Arg make skiljer sig från havande maka

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al–Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: En man förbjöd sin maka att slå deras barn. Trots förbudet slog hon dem varvid han sade till henne: ”Du är skild, skild, skild.” Kvinnan är dessutom gravid. Vissa säger att skilsmässan räknas som en skilsmässa medan andra menar att de är tre skilsmässor. Åter andra anser att en skilsmässa räknas inte under en graviditet. Vad anser ni?

Svar: Numera pratar många utan kunskap. Därför ska man inte acceptera utslag från någon annan än kända och pålitliga individer. Den som säger att skilsmässa under graviditet är ogiltig lider av en komplex okunnighet att inte ens han själv vet att han är okunnig. Komplex okunnighet är värre än enkel okunnighet. Den enkle ignoranten vet att han är okunnig och lär sig, men den komplexe ignoranten tror att han är Ibn Taymiyyah II och dagens kunnigaste människa. Den som säger att en gravid kvinna inte kan bli skild går emot Qur’ânen där Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

”Och de som är havande skall invänta barnets födelse.”1

Det bevisar att skilsmässa under graviditet är visst giltig, vilket även samstämmigheten vittnar om. Ingen tycker annorlunda. Det är till och med tillåtet att maken lägrar henne på natten och skiljer sig från henne på dagen.

Med andra ord är makens maka skild förutom om han var så pass arg att han förlorade kontrollen. I så fall är skilsmässan ogiltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen skilsmässa under stängning.”

Häftig ilska kan få en människa att säga något hon inte menar. Så om han var normalt arg, visste vad han och sade: ”Du är skild, skild, skild”, så räknas det som en enda skilsmässa. Till och med Hanâbilahs kända åsikt säger det. Han sade inte: ”Du är skild, du är skild, du är skild”, utan: ”Du är skild, skild, skild.” Dock är den korrekta åsikten att skilsmässan räknas som en enda skilsmässa i alla fall. Även om han de sagt: ”Du är skild, du är skild, du är skild”, hade det räknats som en enda skilsmässa. Samma sak hade gällt om han hade sagt: ”Du är skild tre gånger”. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakrs och ´Umars tid räknades tre skilsmässor som en enda skilsmässa. När människorna började skilja sig mycket på det viset, sade ´Umar: ”Jag ser att människorna påskyndar något som de brukade ta det lugnt med. Vi borde implementera den på dem.” Till följd därav implementerade ´Umar tre [skilsmässor] på dem.”

Den övervägande åsikten i sakfrågan är att hon räknas vara skild en enda gång. Om han inte har skilt sig två gånger innan från henne får han ta tillbaka henne som maka och låta två personer bevittna hans tillbakatagande.

165:4