Arbetet och lönen i ett företag

Om delägare har ett företag, så fordrar det oinskränkta företaget att alla delägare arbetar lika mycket och får lika hög lön.

Om någon av dem arbetar extra frivilligt, så får de fortfarande lika hög lön.

Och om han inte arbetar extra frivilligt, så får han begära lönehöjning för sitt extraarbete. Likaså är det tillåtet att de kommer överens om hans lönehöjning som villkor.