Arbete som TV- och radioreparatör

Fråga: Är det tillåtet eller förbjudet att ha en butik för att reparera TV-apparater, radioapparater och bandspelare?

Svar: Vissa saker som sänds via dessa kommunikationsmedel är förbjudna och vissa är tillåtna. De används dock oftast i förbjudna syften, vilket är uppenbart. Baserat på det skall muslimen se till att låta bli att reparera och tillverka dem då de till större del består av ondska.