Arbete i otroget lands nationalgarde

Fråga: Jag har chansen att arbeta i nationalgardet i mitt hemland som är otroget. Jag får själv bestämma mina uppgifter och behöver inte göra någonting annat. Får jag anta det polisyrket?

Svar: Ja. Om du behöver arbeta hos dem och arbetet inte påverkar din religion negativt på så sätt att du kan praktisera din religion och be, så är det okej att arbeta för uppehällets skull.