Arbete i affär som säljer förbjudna produkter

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Vad är domen för att arbeta i en affär som säljer förbjudna produkter däribland griskött?

Svar: Det är inte tillåtet att arbeta i en affär som säljer förbjudna produkter, ty handlingen befrämjar synd och fiendskap. Således är det inte tillåtet.