Arbete är inget giltigt skäl till hopslagna böner

Fråga: En pålitlig person säger att han hörde en Shaykh tillåta kvinnorna slå ihop bönerna i samband med arbete. Vad säger ni om det?

Svar: Bönerna får inte slås ihop utan ett Sharî´ah-enligt skäl liksom sjukdom, resa och regn. Ett arbete är inget giltigt skäl. Han skall be varje bön i tid. Det spelar ingen roll om personen är en man eller en kvinna. Som anställd skall han be Dhuhr i tid, ´Asr i tid, Maghrib i tid och så vidare. Ett vanligt arbete är inget skäl till att slå ihop bönerna. Arbetaren är skyldig att be bönerna i tid. Om han är ensam ber han ensam. Om han är exempelvis en vakt ber han ensam. Och om han kan be i samling gör han det.