Arbete är ingen ursäkt för att inte be i moskén

Fråga: Vad är domen för att inte be i samling på grund av arbete eller för att böneutropet inte kan höras?

Svar: Samlingsbönen är en av de största plikterna som Allâh har förpliktigat muslimerna med. Bönen är en väldig pelare i islam och den största pelaren efter trosbekännelsen.

De flesta lärda, däribland följeslagarna, anser att den som inte ber är otrogen. Samlingsbönen är föreskriven, väldig och obligatorisk. Därför befallde Allâh att moskéer byggs för den och att det kallas till den från höga platser så att böneutropet kan nå ut så långt som möjligt. Den som hör böneutropet och inte går till moskén har ingen accepterad bön, vilket nämns i vissa hadîther vilkas äkthet dock kan diskuteras.

Det är alltså obligatoriskt att be i samling. Allâh ålade den under resa och i hemstaden, under trygga tider och i krig. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät aldrig bli att be den oavsett om han var resande, i sin hemstad, under trygga tider eller i krig. Ni vet ju hur bönen skall bes i tid av kamp. Det är då man är som mest rädd. Därför får en muslim inte låta bli att be i samling om han inte har någon ursäkt och ursäkta sig med att han är upptagen och det ena och det andra.

Det finns ju giltiga ursäkter som sjukdom, regn, lera, sträv kyla och hög hetta. Faktum är att inte ens hög hetta är en ursäkt, även om det finns lärda som anser den utgöra en giltig ursäkt. En följeslagare sade:

”Vi klagade hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på den höga värmen, men han godtog inte vårt klagomål.”

När det var riktigt varmt brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skjuta upp på bönen och be när det blev svalare. Dock ursäktas man inte för andra skäl. Giltiga ursäkter för att inte be i moskén är alltså sjukdom, ösregn, kraftigt mörker, vilket rapporteras från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), och dylikt.

Om personens hem verkligen är långt borta från moskén så att han inte hör böneutropet, ursäktas han. Men han får inte låtsas vara blind och döv och säga att han inte hör böneutropet. Det är fel. Så länge han hör böneutropet måste han gå till moskén. Den blinde Ibn Umm Maktûm (radhiya Allâhu ´anh) kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han saknade ledare och på vägen fanns det djur. Han bad om att få be hemma. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Hör du böneutropet?” Han sade: ”Ja.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag kan inte ursäkta dig.” Den här mannen var blind och saknade ledare. Därför måste en muslim se till att be samlingsbönen i moskén.

Att inte be samlingsbönen med muslimerna är ett av hycklarnas kännetecken. Det är ett tecken på hyckleri – och skydd sökes hos Allâh – att inte be samlingsbönen med muslimerna i moskén. De svåraste bönerna för hycklarna är Fadjr och ´Ishâ’. Det betyder att de finner alla vara svåra:

إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

”Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka.”1

Det är som sagt obligatoriskt att be i samling och undvika alla ursäkter som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vet inte är giltiga. Den som ursäktar sig med liknande ursäkter – och Allâh känner till sanningen och verkligheten – ådrar sig själv Allâhs vrede och straff – och skydd sökes hos Allâh!

Jag råder mig själv och er att be och leva upp till alla islamiska handlingar och i synnerhet samlingsbönen med muslimerna. Samlingsbönen är tjugosju gånger bättre än en individuell bön. Det är dumt och korkat att man föredrar en bön vars giltighet det råder oenighet om framför tjugosju böner som det råder enighet om.

Må Allâh leda oss till allt som Han älskar och behagas av.

12:45