Arbetare övernattar fyra nätter på arbetsplats

Fråga: En man reser till sin arbetsplats som ligger utanför hans hemstad. Fyra dagar i veckan övernattar han där för att sedan återvända hem. Är han resande?

Svar: Han är resande. Exempel på det är personen som arbetar som lärare i en annan stad där han vistas om vardagarna och sedermera åker hem på helgen – han är resande. Dock måste han fortfarande be samlingsbönen.

Fråga: Är han resenär när han kommer hem också sett till att han ska återvända igen?

Svar: Nej. I och med att han återvänder till sin hemstad så upphör resan.