Arbetande kvinna är orsak till svek och otrohet

Att kvinnan går hemifrån för att arbeta leder till förlorad anständighet och religion. Kvinnan är en njutning och hon är den bästa njutningen i jordelivet. Och ingen njutning är ett så starkt föremål för svek som kvinnan. När bedrägliga blickar får syn på hennes skönheter utnyttjas deras förmåner till svek och list. Att hon därmed utsätts till att vara en matbit för bedrägliga män är uppenbart för alla kloka människor.

Om hon skulle råka röra vid en sådan man börjar lusten få fotfäste i hans blod och ben, framför allt om fruktan för Allâh (ta´âlâ) är obefintlig i hjärtan. Han kommer att utnyttja den kroppen. Oftast brukar blickar och vidrörningar leda till något som är värre än så, vilket är uppenbart i länder som saknar islamiska värderingar och uppsikt. Där går kvinnorna i princip ut i uppseendeväckande kläder och nakna. Ty Allâh har tömt männens hjärtan på manlighet och svartsjuka för kvinnorna.