Arabiskan påökar ens värdighet

´Allâmah Bakr Abû Zayd sade:

”´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Lär er arabiska. Den får er värdighet att stiga.”

Det har rapporterats från flera Salaf hur de agade barnen om de gjorde grammatiska fel.”

FÖRKLARING

”´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Lär er arabiska. Den får er värdighet att stiga.” – Detta sade han på sin tid. Han befallde att arabiskan studeras för att han befarade att den skulle ändras med utländska språk i samband med erövringarna. Tyvärr lever vi nu i en tid där vi saknar personlighet. Vi har blivit till svansar och anhängare till andra. Vissa av oss anser att han som kan engelska eller franska har en värdighet. Han är stolt om han kan engelska eller franska. Vissa av oss lär barnen andra språk istället för arabiskan. Det finns barn som säger ”Bye bye” när de tar farväl. När de svarar i telefon säger ”Hallå?”. Varför säger han inte ”as-Salâmu ´alaykum”? Detta har skett efter att vi har förlorat vår personlighet. Vi måste ha vår personlighet. Vi har en religion och en Sharî´ah. Tyvärr har vi blivit till svansar. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Lär er arabiska. Den får er värdighet att stiga.”

Baserat på det stiger ens värdighet ju mer man kan arabiska.

”Det har rapporterats från flera Salaf hur de agade barnen om de gjorde grammatiska fel.” – På den tiden var grammatiska fel få. Trots det agade de barnen för det. Idag slår vi ingen för grammatiska fel, varken våra barn, elever eller någon annan. Åtminstone får man rätta till eleverna när de gör grammatiska fel i arabiskan så att de inte säger fel och tror att de har rätt bara för att du är tyst.