Arabiskan är obligatorisk och plikt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm (1/469)

Själva arabiska språket är en del av religionen och att kunna det är obligatoriskt och plikt. Ty det är obligatoriskt att förstå Qur’ânen och Sunnah, och de kan bara förstås via arabiskan. Det som en plikt beror på är också plikt.

Därefter är vissa delar av arabiskan obligatorisk för alla, medan andra delar är obligatorisk bara för vissa.