Arabiska skall inte studeras med Ahl-ul-Bid´ah

Ta kunskap från varje lärd inom ämnet som han är specialist på så länge det inte är skadligt. Exempel på skadan är att vi har tillgång till en person som bemästrar det arabiska språket samtidigt som han har en avvikelse inom trosläran eller uppförandet. Denne skall vi inte sitta med. Gör vi det kommer andra att luras av det och tro att han har rätt. Därför skall vi söka kunskap hos andra även om han är den bäste i ämnet. Så länge han är vilsen skall vi inte sitta med honom.