Araber – bäst eller sämst

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 366-367

En person gagnas inte av sin härkomst om hans handlingar sinkar honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som sinkas av sin handling kommer inte att påskyndas av sin härkomst.”1

Men kommer han att påskyndas av sin härkomst om han inte sinkas av sin handling utan tvärtom påskyndar det goda och ivrar efter det? Självklart spelar härkomst roll. Sålunda säger vi att araber som folkslag är bättre än icke-araber och att Banû Hâshim är bättre än andra klaner i Quraysh. Hadîthen säger:

Allâh valde Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Kinânah från Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Quraysh från Kinânah. Därefter valde Han Banû Hâshim från Quraysh. Därefter valde Han mig från Banû Hâshim.”2

Härkomst spelar alltså roll. Därför ser du hur arabers natur skiljer sig från andras natur; deras förståelse är bättre, deras uthållighet är starkare, de är modigare, de är kunnigare. Men om de sinkas av sina handlingar blir de värre än alla andra. Titta bara på Abû Lahab, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror! Hur slutade han? Allâh nämner hans tillstånd i en hela sura:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

MÅTTE Abû Lahab förgås! Ja, måtte han förgås! Vad hjälper honom hans rikedomar och allt vad han har förvärvat Han skall brinna i en Eld som blossar högt, och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal, skall bära ett tvinnat rep om sin hals.”3

1Muslim.

2Muslim (2276).

3111:1-5