Är Ya’djûdj och Ma’djûdj kineserna? Är skyddsmuren den kinesiska muren?

Fråga: Stämmer det att Ya’djûdj och Ma’djûdj är kineserna och att skyddsmuren är den kinesiska muren?

Svar: Vem säger det? Ingen kunnig människa säger så. Det säger bara okunniga och spekulanter. Allâh vet bättre om det. Har ni utforskat hela världen och inte lämnat något outforskat? Ingen har gjort det. Inte ens de som har förmåga. De har inte upptäckt allt. Det finns fortfarande saker och ting som de inte känner till.