Är Ya’djûdj och Ma’djûdj kineser?

Fråga: Är Ya’djûdjs och Ma’djûdjs barriärs lokalisering känd? Stämmer det att de är kineser?

Svar: Nej, de är inte kineser. Det är något bara Allâh vet. Han har undanhållit det från oss och mot slutet av tiden kommer det att bli uppenbart.