Är vi eller ni Khawâridj?

Fråga: Det finns en man benämnd Muhammad Yûsuf Hirbah som arbetar som lärare vid detta universitet. Han undervisar Ibn Rushds ”Bidâyat-ul-Mudjtahid” och säger att Salafiyyûn är Khawâridj och att han är Shaykh al-Albânîs elev.

Svar: Jag känner Muhammad Hirbah personligen. Det är en man som vänder kappan efter vinden. Han satt med mig i vår broder och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wussâbîs (hafidhahullâh) moské. Det är en man som vänder kappan efter vinden. Hans tal är inget man tar till sig.

Vem är Khawâridj? De som följer Qur’ânen och Sunnah? De som varnar för Djamâ´at-ut-Takfîr och avvisar dem i kassettband? Flera av dem har återvänt och lov och pris tillkommer Allâh.

Eller är det de som säger att de vill ha ett islamiskt land som är Khawâridj? De har sysselsatt människorna med det islamiska landet. Jag kan svära vid Allâh att om ni får makten i ett land kommer ni att förstöra Sunnah, Ahl-us-Sunnah och hela samhället. Titta vad ni har gjort i Sudan! Titta vad ni har gjort i Turkiet! Titta vad ni gjorde när ni var ministrar! Vad har ni gjort för islam? Ni är bara ute efter det materiella. Ni är inte ute efter religionen. Ni bryr er inte om religionen. Om ni hade brytt er om religionen hade ni låtit Qur’ânen och Sunnah döma.

Vi bad er hämta fyra lärda från er och fyra lärda från Ahl-us-Sunnah som skall döma oss inom frågorna som vi är oense med om. Ni vägrade. Ni vägrade. Ni vägrade. Ty det klargör sanningen.