Är varning för terrorister ett baktal?

Publicerad: 2011-06-12
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5415
Datum: 1428-03-04/2007-03-22
https://www.youtube.com/watch?v=nM15KYhG9Zc

 

Fråga: När vi talar om människor som tror på Takfîr och sprängattentat och varnar för dem och påpekar deras farliga handlingar och hur de påverkar land och människor, säger vissa människor att det är baktal och att det inte är tillåtet att tala om dem. Är vårt samtalsämne för att klargöra deras rätta ansikte och varna för dem och deras tankesätt förbjudet enligt religionen?

Svar: Det hör till det obligatoriska rådet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är ett råd.”

De sade:

”Till vem, Allâhs sändebud?”

Han sade:

”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och deras lekmän.”

Det hör till råd. Avsikten är god. Avsikten är att gagna den som har blivit lurad av dessa frågor så att han lämnar dem. Det hör inte till baktal. Det skulle ha varit ett baktal om du hade nämnt honom vid namn. Men om du råder på ett allmänt sätt och varnar för dessa brott och klargör deras konsekvenser och negativa påverkan på muslimerna, anses handlingen tillhöra rådet och religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är ett råd.”

Den som säger att detta är ett baktal vet inte vad baktal och råd är. Han ser ingen skillnad mellan dem.