Är utslaget om Salmân al-´Awdah och Safar al-Hawâlî falskt?

Fråga: Vissa ungdomar tvekar på utslagets äkthet i samband med Salmân al-´Awdah och Safar al-Hawâlî och säger att styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ inte alls har uttalat sig på det viset och att det är en påhittad lögn av regeringen. Stämmer detta påstående?

Svar: Dessa påhittade påståenden kommer från Hizbiyyûns ledare. Annars kan de alltid gå till Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och fråga honom eller skriva till någon styrelsemedlem och fråga dem. De är ju tillgängliga.

Hizbiyyûn avser att förtala landet med det hela. De vill säga att landet vill fängsla de lärda orättvist, vilket är en lögn. Landet är rättvist och lov och pris tillkommer Allâh. Landet har inte alls fängslat dem på grund av vad som sägs om dem. De fängslades först efter att Kibâr-ul-´Ulamâ’ hade diskuterat med dem och bett dem att ta tillbaka vad de har sagt och gjort. De vägrade. Då beslöt Kibâr-ul-´Ulamâ’ att de skulle förbli i sitt tillstånd och inte få tala för att skydda samhället. Här har vi utslaget. De som talar på detta vis förtalar landet och Kibâr-ul-´Ulamâ’. Det är förbjudet.

Om detta hade varit falskt tillskrivet Kibâr-ul-´Ulamâ’, skulle de lärda inte kunna tiga om det med tanke på att det kommer från Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz som talar i alla styrelsemedlemmars namn samt stämplar med egen stämpel till inrikesministern.