Är Usâmah bin Lâdin Khâridjî?

Fråga: Ni vet att Usâmah bin Lâdin eggar världens ungdomar och uppmuntrar till fördärv på jorden. Är det tillåtet för oss att kalla honom för “Khâridjî” särskilt med tanke på att han stödjer sprängattentaten i våra länder?

Svar: Den som har detta tankesätt hör till Khawâridj. Den som har detta tankesätt och kallar till det och eggar till det hör till Khawâridj oavsett vad han heter eller var han befinner sig.

Detta är alltså en princip: den som kallar till detta tankesätt som att göra uppror mot makthavarna och Takfîr på muslimerna och förklara deras liv vara tillåtna att tagas hör till Khawâridj.