Är Udhhiyah obligatoriskt?

Fråga: Är Udhhiyah obligatoriskt?

Svar: Udhhiyah är starkt rekommenderat enligt de flesta lärda. Det är inte obligatoriskt. Abû Hanîfah (rahimahullâh) anser det vara obligatoriskt. Majoriteten säger dock att det är starkt rekommenderat. Det är en väldig dyrkan och ritual under ´Îd-dagarna. Det är en väldig dyrkan som en muslim inte skall lämna så länge han har pengar och förmåga till det. Det är till och med bra att låna pengar för att kunna slakta förutsatt att man kan betala tillbaka lånet.