Är tvångstankar en sjukdom?

Fråga: Är tvångstankar en sjukdom på så sätt att den drabbade ursäktas om han faller i överdrift eller underdrift i förhållande till Sunnah?

Svar: Nej. Han ursäktas inte. Han är ålagd att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Religionen är klar och tydlig och ingen labyrint. Varför lägger han inte vikt vid att lära sig Sunnah och det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde och följer det?