Är tvagningen korrekt om man börjar tvätta vänster hand innan höger hand?

Fråga: Är ens tvagning korrekt om man börjar tvätta vänster hand innan höger hand?

Svar: De lärda har delade åsikter om det. Det är säkrast att tvätta vänster hand igen efter höger hand. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Börja med era högra kroppsdelar.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv tvättade först de högra kroppsdelarna. Därför är det säkrast att undvika meningsskiljaktigheten och tvätta vänster hand på nytt efter höger hand. Samma sak skall göras om han tvättade vänster fot innan höger fot så att han rättar sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Abû Dâwûd (4141), Ibn Mâdjah (402), Ahmad (8652) och Ibn Khuzaymah (178). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (323).