Är tvagning ett villkor för Sa´y?

Fråga: Är tvagning ett villkor för Sa´y?

Svar: Nej. Rening är ingalunda villkor för Sa´y. Dock är den rekommenderad.