Är tvagning ett villkor för giltig Tawâf?

Fråga: Är tvagning ett villkor för giltig Tawâf?

Svar: Ja. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1

Att Tawâf är bön betyder att handlingen kräver rent tillstånd.

1Ibn Hibbân (3836).