Är Tasawwuf ren Tawhîd?

Fråga: Det finns de som säger att Tasawwuf är ren Tawhîd.

Svar: Ja, enligt honom. Enligt honom är det så. Vad gäller dem som håller sig till sanningen, är ren Tawhîd att endast dyrka Allâh och inte Tasawwuf.