Är sonen resande hemma hos sin fader?

Publicerad: 2011-08-27
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13191
Datum: 1432-02-01/2011-01-01

 

Fråga: Jag bor i ar-Riyâdh och skall besöka min fader som bor i söder som jag skall bo hos. Får jag handla utmed den resandes domar?

Svar: Om han inte skall bo där och planerar endast att vistas där under besöket som inte kommer att vara längre än fyra dygn, är ingen skada skedd i och med att han fortfarande anses vara resande. Däremot skall ha be i moskéerna och med samlingen och ta vara på belöningen. Men ur själva domens synvinkel, så är ingen skada skedd om han skulle korta bönerna under denna period om den är kortare än fyra dygn. Bönen är giltig.