Är självmordsbombarna martyrer?

Publicerad: 2012-05-06
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: As’ilah wa Fatâwâ al-Imârât (2)
https://www.youtube.com/watch?v=pDy8URPdsUY

Fråga: Vad är domen för dem som gör självmordsattentat? Anses de vara martyrer?

Svar: För att ett självmordsattentat skall anses vara ett martyrium måste det först och främst göras för Allâhs sak och inte för landet. För det andra skall det vara under en islamisk ledning under den muslimske makthavaren.

Vad gäller dessa attentat som äger rum idag, så räknas de utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tidigare hadîth:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och varje person får det som han har avsett. Den som utvandrar till Allâh och Hans sändebud, utvandrar till Allâh och Hans sändebud. Den som utvandrar till det världsliga för att ta del av det eller till en kvinna att gifta sig med, utvandrar till det som han utvandrar till.”

Kortfattat anser jag inte att dessa självmordsattentat är tillåtna om de inte sker under en islamisk ledning. Om vi då föreställer oss en person göra detta för Allâhs sak, belönas han utmed sin avsikt.