Är självmordsattentat ett självförsvar?

Fråga: Hur lyder domen för palestiniernas attentat?

Svar: Attentaten som de utför kallas inte för ”martyrium”. Enligt föreskriften är det inte korrekt att kalla dem för det. Jag anser att denna ideologi som påstår att liknande attentat kallas för ”martyrium” måste fördömas.

Fråga: Anses de vara martyrer?

Svar: Martyrium sker i korrekt strid och korrekt kamp med korrekt motiv. Men att bedra, begå självmord och ta med sig oskyldiga barn och kvinnor med i döden, är förbjudet enligt föreskriften. Dessa attentat kallas inte för ”martyrium”. De kallas för ”självmordsattentat” och de är förbjudna. Dessa attentat är inte ens tillåtna att utföra i korrekt kamp. Faktum är dessa attentat inte förekommer i strid och kamp när de båda parterna står öga mot öga. Ofta brukar dessa attentat förekomma när det handlar om att bedra och utföra förbjudna gärningar.

Fråga: Dessa människor kan faktiskt inte göra något annat för att försvara sig.

Svar: Vem säger att dessa attentat är ett försvar? Låt oss säga att en person går på en buss för att därefter spränga sig själv och medpassagerarna i luften. Detta anses inte vara försvar. Försvar innebär att personen försvarar sig mot den som kommer till hans hem för att döda honom, vanhedra honom och ta hans egendom. En sådan person försvarar sig själv. Men dessa människor som står bakom dessa attentat ger sig på oskyldiga människor som inte har något med saken att göra.