Är Saudiarabien ett otroget land?

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân
al-Fawzân

Källa: Förord till ”Tabdîd Kawâshif-il-´Anîd”,
sid. 10

publicerad
29.03.2011

Boken ”Tabdîd Kawâshif-il-´Anîd
fî Takfîrih li Dawlat-it-Tawhîd” är en avvisning
av Abû Muhammad al-Maqdisîs ”al-Kawâshif al-Djaliyyah
[fi Kufr Dawlat-is-Su´ûdiyyah]” (Klara förtydliganden
för att Saudiarabien är ett otroget land). Denna avvisning är
skriven av Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Rays ar-Rays. Jag
har läst boken och sett att det är en botande avvisning och
lov och pris tillkommer Allâh. Däri sätter han en sten
i den avundsjukes mun och slår tillbaka hans lömska plan i
halsen på honom.

Må Allâh belöna honom med gott för
att ha visat sanningen och avslöjat lögnen och må Han
få honom gagna med sin kunskap och handling.

Må Allâhs välsignelse och fred vara över
vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Skrivet av Sâlih bin Fawzân bin ´Abdillâh
al-Fawzân

1425-10-12