Är Sâlih Âlush-Shaykh Ikhwânî?

Fråga: Och han säger att Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh har al-Ikhwân al-Muslimûns metodik, föredrar Hizbiyyûn framför Salafiyyûn och att han klipper sitt skägg…

Svar: Det är en lögn, lögn, lögn, lögn. Är hans metodik al-Ikhwâns?

Frågeställare: Han föredrar Hizbiyyûn framför Salafiyyûn.

Svar: Nej.

Frågeställare: Han klipper också sitt skägg.

Svar: Det där är en annan fråga. Men att han skall ha al-Ikhwâns metodik stämmer inte. Inte heller föredrar han Hizbiyyûn framför Salafiyyûn om han vet vem som är vem. Men det är möjligt att han inte känner till vissa dolda frågor.