Är Salafiyyûn för hårda?

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Kassettbandet ”ash-Shiddah ´indas-Salafiyyîn”
publicerad
14.03.2010

Frågare: Jag har en fråga beträffande Da´wahn, Shaykh.
Mildhet, överseende och vänlighet är bekräftade egenskaper från profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Imâm al-Albânî: Helt riktigt.

Frågare: Vad är det för dom att vara mild inom Da´wahn?
Är det obligatoriskt eller rekommenderat?

Imâm al-Albânî: Det är obligatoriskt.

Frågare: Salafiyyûn. Salafiyyûn. Det är känt att
de är för hårda och har lite mildhet, vilket kan vara sant. De är för
hårda när de gör Da´wah. Detta är min åsikt. Vad säger ni om det?

Imâm al-Albânî: För det första består ditt tal av
anmärkningar, nämligen när du säger ”vilket kan vara sant”, inte sant?

Frågaren: Jo, men jag sade det som en ursäkt.

Imâm al-Albânî: Den andra anmärkningen är att de
bröder som talar denna typ av tal, talar ett politiskt sådant. De kanske
inte avser det, men det härrör ändå från deras munnar. När en person säger
om en viss fråga ”vilket kan vara sant”, konfronteras det med ”vilket
inte behöver vara sant”. Är det inte så?

Frågaren: Jo.

Imâm al-Albânî: Följaktligen kommer två frågor upp
och därefter lyder svaret. Är du säker på att Salafiyyûn alltid är hårda
och att hårdhet är deras metodik? Är du säker på detta? Det är trots allt
du som ställde frågan och sade att det kan vara sant.

Frågaren: Jag sade ju att jag sade det som en ursäkt.

Imâm al-Albânî: Låt oss då hör sanningen.

Frågaren: Skall jag upprepa frågan?

Imâm al-Albânî: Nej, du skall inte upprepa frågan,
eftersom det är fel. Varför skall du annars ursäkta dig? Upprepa utan
”kan vara”. Varsågod.

Frågare: Okej, utan ”kan vara”. Jag anser att Salafiyyûn
är för hårda när de gör Da´wah. Detta är min åsikt.

Imâm al-Albânî: Okej. Är du en av dem?

Frågare: Jag hoppas det.

Imâm al-Albânî: Du hoppas det?

Frågare: Ja.

Imâm al-Albânî: Du är en av dem, det vill säga är
du Salafî?

Frågare: Ja.

Imâm al-Albânî: Är du en av dessa hårda (Mutashaddidûn)
Salafiyyûn?

Frågare: Jag vill inte berömma mig själv. Jag talar
om den framstående karaktären.

Imâm al-Albânî: Det handlar inte om beröm, utan det
handlar om att klargöra realia. Du frågar ju denna fråga för råd. Om jag
då frågar om du hör till dessa hårda, har beröm ingenting med saken att
göra, ty jag vill att du skall klargöra fakta. Om du hade frågat mig denna
fråga, hade jag sagt att jag inte är hård. Detta betyder däremot inte
att jag berömmer mig själv. Fundera därför på din fråga.

Frågare: Mitt svar är som ditt svar.

Imâm al-Albânî: I så fall är det inte tillåtet att
oinskränkt säga att Salafiyyûn är hårda. Det korrekta är att säga att
vissa av dem är hårda. Är det klart och tydligt hittills? Vi säger: Vissa
Salafiyyûn har hårdhet (Shiddah) som egenskap, men är detta en egenskap
som Salafiyyûn är utmärkta med?

Frågaren: Nej.

Imâm al-Albânî: Vad är det då för nytta med denna
fråga. Detta är för det första. För det andra, är mildhet alltid obligatorisk
att använda sig av?

Frågaren: Nej, inte alltid.

Imâm al-Albânî: I så fall är det varken tillåtet
för dig eller någon annan att dra en grupp människor över en kant. Inte
heller är det tillåtet för dig att oinskränkt stämpla en Muslimsk individ
på detta sätt, vare sig han är Salafî eller Khalafî, förutom vid särskilda
delar. Detta med tanke på att vi är ense om att det inte alltid är obligatoriskt
att vara mjuk. Vi finner profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara
hård på ett sådant sätt, att om Salafiyyûn skulle tillämpa liknande hårdhet,
hade de fördömts kraftigt. Känner du till historien om Abû Sanâbil?

Frågaren: Ja.

Imâm al-Albânî: En gravid kvinna miste sin make.
Därefter fick hon barn. Hon hade fått reda på från Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) att en kvinnas väntetid tar slut då hon föder
sitt barn. Hadîthen förekommer i Sahîh al-Bukhârî och säger att kvinnan
gjorde sig vacker efter att ha fött sitt barn. Abû Sanâbil fick då syn
på henne och bad följaktligen om hennes hand. Men han sade att hon inte
fick gifta sig förrän hennes väntetid var över, vilken är fyra månader
och tio dagar. Hon tycktes vara en kvinna som bryr sig om sin religion
och gick därför till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade
för honom vad Abû Sanâbil hade sagt till henne. Då sade han (´alayhis-salâm):

”Abû Sanâbil har ljugit.”

Är detta hårdhet eller mildhet?

Frågaren: Ja, det är hårdhet.

Imâm al-Albânî: Ja, hårdhet från Mildhetens fader.
En Muslim skall alltså vara mild när det är läge för det och hård när
det är läge för det. Ett annat exempel är vad som nämns i Imâm Ahmads
”al-Musnad” i vilken det står att en man sade till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) när han stod och predikade:

”Allâhs sändebud, vad Allâh vill och vad du vill.”

Då sade han:

”Har du jämställt mig med Allâh? Säg: ”Vad Allâh allena
vill.””

Är detta hårdhet eller mildhet?

Frågaren: Han förklarade bara för honom.

Imâm al-Albânî: Nu flyr du. Jag frågar inte dig om
han förklarade för honom eller inte. Jag frågar dig om det är hårdhet
eller mildhet? Varför har du ändrat på ditt sätt att svara på frågorna?
Det är sant att han förklarade för honom, men gjorde han det med mildhet
eller hårdhet?

Frågaren: I den andra frågan säger han inte att han
ljuger. Han sade ju bara ”Har du jämställt mig med Allâh?”

Imâm al-Albânî: Allâhu Akbar! Det där är ju ännu
tydligare fördömning. En annan hadîth är i vilken en predikare sade:

”Den som är olydig mot Allâh och Hans sändebud har gått
vilse.”

Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”En så dålig predikare du är.”

Är detta hårdhet eller mildhet?

Frågare: Hårdhet.

Imâm al-Albânî: Det viktigaste är att man vet att
ibland gäller det att vara mild och ibland hård. När vi nu vet att det
inte förekommer en regel beträffande denna fråga och att man alltid skall
vara mild eller att man alltid skall vara hård, vet vi att man ibland
skall vara på ett sätt och ibland på ett annat. Nu när Salafiyyûn dras
över en kant och anklagas för att vara hårda, märker du väl att Salafiyyûn
lägger en mycket större vikt på kunskap om Sharî´ah-baserade domar och
att kalla människorna till dem än resten av grupperna, sekterna och församlingarna?

Frågaren: Utan tvekan.

Imâm al-Albânî: Utan tvekan. Vissa människor säger
i dag att det är hårdhet att avvisa orätt, även om det utförs med mildhet.
Vissa av dem säger till och med att det inte tid för det i dag. Somliga
överdriver så pass och säger att kalla till Tawhîd splittrar Muslimerna.
Det är inte lämpligt att man går runt och sprider att Salafiyyûn är hårda,
särskilt med tanke på att både vi och du är Salafiyyûn. Vi enades om att
detta är en individuell fråga och att vissa är hårda medan andra är mjuka.
Detta förekom även på Sahâbahs tid. Vissa var hårda och andra milda. Du
vet ju vad som hände när beduinen började urinera i moskén? De ville ju
slå honom. Är detta mildhet eller hårdhet?

Frågaren: Hårdhet.

Imâm al-Albânî: Hårdhet. Men vad sade sändebudet
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till dem? ”Låt honom vara.” Sanningen
i Da´wah är att den skall baseras på vishet; att lägga en sak i dess plats.
Kan vi då dra någon Islâmisk grupp över en kant och säga att de är hårda?
Det kan vi inte göra och jag anser inte det ha något med rättvisa att göra. Om det förekom Sahâbah som var hårda då det inte var läge för
det, vad skall man då säga om de som kom efter dem.