Är Salafiyyah ”Wahhâbiyyah”?

Ahl-us-Sunnah tillskriver sig till Sunnah, medan andra grupper tillskriver sig till sina lögnaktiga sekter, t ex Djabriyyah, Qadariyyah, Murdji’ah, Imâmiyyah Tolv-Imâmssekten eller till särskilda personer, t ex Djahmiyyah, Zaydiyyah, Ash´ariyyah och Ibâdhiyyah. Däremot skall det inte sägas att ordet “Wahhâbiyyah” som tillskrivs Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) hör till denna typ. Både under och efter Shaykh Muhammads (rahimahullâh) tid kallade sig Ahl-us-Sunnah aldrig för detta namn, ty han kom inte med något nytt så att de således skulle tillskrivas till det. Istället följde han endast det som Salaf följde; han stödde Sunnah, spred den och uppmanade till den. Istället är det de som hatar Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall som uttalar denna tillskrivning för att kunna förvirra folk. Likaså gör de det för att locka iväg folket från sanningen och vägledningen samt för att de skall kvarstå i sitt tillstånd som består av innovationer och andra nyinförda angelägenheter som motsätter sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.