ar-Rûmîs syn på “al-Mathnawî”

al-Aflâkî sade:

”Sultân Walad sade: ”Några vänner beklagade sig inför vår mäster över att somliga undrade varför ar-Rûmî kallade sin bok ”al-Mathnawî” för Qur’ân. Denne er slav sade till dem: ”Ty den tolkar Qur’ânen.” Min fader blev tyst en stund varefter han sade: ”Din hund! Varför är den inte Qur’ânen? Din åsna! Varför är den inte Qur’ânen! Broder till en hora! Varför är den inte Qur’ânen? Den boken är ingenting annat än Sanningens hemligheters ljus!”1

Jag undrar vad Sûfiyyah tycker om att ar-Rûmî anklagade kyska kvinnor för hor. Skall de rentvå honom med hjälp av vetarnas visioner såtillvida att ar-Rûmî visste att dessa mäns systrar var horor?

Rapporteringen bevisar också att boken ”al-Mathnawî” var känd bland ar-Rûmîs elever (och Sûfiyyah överlag) för att vara en uppenbarelse från Allâh. Det konkretiserade ar-Rûmî i förordet till boken2.

1Manâqib-ul-´Ârifîn (1/490).