ar-Rûmîs Sudjûd till folk

al-Aflâkî sade:

”Vår mäster gjorde Sudjûd till den som gjorde Sudjûd till honom ehuru han skulle vara otrogen. En gång träffade en armenisk slaktare vår mäster och gjorde sju Sudjûd till honom varvid vår mäster gjorde Sudjûd till honom också.”1

al-Aflâkî sade:

”En rabbin kom till honom och sade: ”Vems religion är bäst, vår eller er?” Vår ädle mäster sade: ”Er.” Följaktligen konverterade juden omedelbart till islam.”2

Det hade varit mer korrekt om han sagt att han konverterade till panenteism och Mawlawiyyah. al-Aflâkî sade:

”En munk ville träffa vår mäster ar-Rûmî och mötte honom på vägen. Munken föll ned på marken och gjorde tre Sudjûd till vår mäster. När han lyfte på huvudet såg han ar-Rûmî själv vara i Sudjûd. Munken blev häpen och blev Mawlawî därefter.”3

En annan rapportering gör gällande att han gjorde trettiotre Sudjûd.

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/414).

2Manâqib-ul-´Ârifîn (1/716).

3Manâqib-ul-´Ârifîn (1/574).