ar-Rûmîs och at-Tabrîzîs bisarra möte i Konya

Efter att mongolerna hade besegrat seldjukerna anlände Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî till Konya 642. Flera källor rapporterar hur Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî och han träffades av en slump. Dock nämner al-Aflâkî flera gånger att de dessförinnan hade träffats i Damaskus.

Det märkliga och teaterliknande mötet mellan de två männen ägde alltså rum. Först uppstod en dialog mellan dem, därefter tog ar-Rûmî at-Tabrîzî till sitt hem där de låste in sig i ett rum. ar-Rûmî hade förbjudit alla sina familjemedlemmar att gå in i rummet under tiden de var där. Den ende som fick närvara var Mawlawiyyahs bevarare av hemligheter Salâh-ud-Dîn Zarkûb. De stannade i rummet i tre månader. En annan rapportering säger sex månader. Inte en enda gång gick de ut ur det.

Det betyder att de varken bad samlingsbönen eller fredagsbönen i moskén. Det betyder att ar-Rûmî utelämnade sina familjeplikter, för att inte tala om kallet till kamp mot mongolerna.

Studenterna i Konya, inklusive ar-Rûmîs son ´Alâ’-ud-Dîn, fick till sist nog då deras lärare gav all sin tid till at-Tabrîzî varpå lektionerna upphörde. Ryktena började flöda och nådde slutligen at-Tabrîzî som flydde staden 643.1

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/194-196) av al-Aflâkî.