ar-Rûmîs kärlekslekar

Efter att Salâh-ud-Dîn Zarkûb hade dött ”gick helgonskapet och kalifatet över till Husâm-ud-Dîn Palbî på vår mästers anvisning och under hans tillsyn”1. al-Aflâkî sade:

”Vår mäster lekte med Husâm-ud-Dîn förälskelsens lekar. I honom kunde han se Salâh-ud-Dîns fullkomlighet. De tillbringade tio oavbrutna år tillsammans. Under den tiden förde de intima diskussioner utan avbrott. Bara Allâh vet vad som hände dem emellan.”2

Jag förvånas över hans ord att bara Allâh vet vad som hände dem emellan. Det är allom bekant att han dikterade ”al-Mathnawî” för honom. Om det var det viktigaste mellan dem, och det var inte det al-Aflâkî syftade på, kan man fråga sig vilka förälskelsens lekar de lekte. Varför var de så hemlighetsfulla? Tro inte att han undervisade honom i ”al-Hidâyah” eller i skillnaden mellan sekter som Murdji’ah och Mu´tazilah, något sådant har nämligen ingen plats i förälskelsens lekar eller den mystiska världen.

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/323) av al-Aflâkî.

2Manâqib-ul-´Ârifîn (2/323) av al-Aflâkî.