ar-Rûmî och at-Tabrîzî går hand i hand in i paradiset

Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî sade om Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî:

”Jag svär vid Allâh om och om igen om att jag har fallit i en kungs grepp. Om han vill stiga upp med mig till tronen gör han det och om han vill stiga ned med mig till madrassen gör han det.”1

De båda ljög så våghalsigt om Allâh (ta´âlâ) att ar-Rûmî sade:

”På Domedagen skall profeterna och helgonen stå uppradade. De troende skall stå i grupper. Jag kommer att ta Shams-ud-Dîn i handen och tillsammans skall vi stiga in i paradiset med svingande händer.”2

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/223) av al-Aflâkî.

2Manâqib-ul-´Ârifîn (2/255) av al-Aflâkî.