Är ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” ett försvar av al-Ma’ribî?

Fråga: Stämmer ryktet att Shaykh ´Abdul-Muhsin skrev den här boken (Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah) till försvar av Abûl-Hasân [al-Ma’ribî]?

Svar: Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig. När vår Shaykh ´Abdul-Muhsin fick frågan i moskén sade han att han skrev boken till sina bröder Ahl-us-Sunnah, Salafiyyûn, och inga andra. Han sade att han varken avsåg al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, den ene eller den andre. Han sade att han med boken ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” endast avsåg att råda sina bröder Ahl-us-Sunnah. Exakt så sade Shaykhen.